воскресенье, 9 сентября 2012 г.

Koma- pazīmes, dif.dg.


Koma- pazīmes, dif.dg.

1. Cerebrāla koma – traumatiska cerebrāla un netraumatiska cerebrāla koma.
2. Endogēniska koma – cukura diabēta koma (hiperglikēmiskā u.c.), urēmiskā un aknu koma.
3. Eksogēniska koma – alkohola koma, medikamentu izraisīta koma.
Komas smaguma pakāpi palīdz noteikt samaņas līmeņa vērtēšana pēc Glāzgovas komas skalas, bet savstarpēji diferencēt palīdz anamnēze, papildsimptomi – smaka no mutes, traumas pazīmes, ādas krāsa, tās sausums vai mitrums, izskats, izsitumi, hemodinamika, CNS perēkļa simptomātika, meningeālie simptomi, acu zīlīšu izskats, forma, reakcija, kā arī papildizmeklējumi – cukura līmenis asinīs, EKG.
Samaņas līmeņa noteikšana
Glāzgovas komas skala
ACU ATVĒRŠANA (no 1 līdz 4 ballēm)
Atver spontāni                              4 balles
Atver pēc pavēles                         3 balles
Atver pēc sāpju kairinājuma         2 balles
Neatver                                          1 balle
VERBĀLĀ REAKCIJA (no 1 līdz 5 ballēm)
Precīza atbilde                                5 balles
Neprecīza atbilde                           4 balles
Atsevišķi vārdi                               3 balles
Atsevišķas skaņas                           2 balles
Atbildes nav                                    1 balle
MOTORISKĀ REAKCIJA (no 1 līdz 6 ballēm)
Izpilda pavēli                                   6 balles
Lokalizē sāpes                                 5 balles
Izvairās no sāpēm                            4 balles
Ģeneralizēta fl eksija                       3 balles
Ģeneralizēta ekstensija                    2 balles
Reakcijas nav                                  1 balle
Kopā: no 3 līdz 15 ballēm
• viegla (15–14)
• vidēji smaga (13–9)
• smaga (8–3) koma.
Vērtē labāko panākamo reakciju
Glāzgovas komas skala bērniem, kuri nerunā
ACU ATVĒRŠANA
Atver spontāni                           4 balles
Atver uzrunājot                         3 balles
Atver pēc sāpju kairinājuma     2 balles
Neatver                                     1 balle
ATBILDE, JA BĒRNS TIEK UZRUNĀTS
Pļāpā vai dūdo                          5 balles
Histēriskas raudas                     4 balles
Raud no sāpēm                         3 balles
Kunkst no sāpēm                      2 balles
Atbildes nav                              1 balle
KUSTĪBU ATBILDE
Mērķtiecīgas kustības                6 balles
Atraujas no pieskāriena              5 balles
Atraujas no sāpīga kairinājuma  4 balles
Patoloģiska sāpju fl eksija          3 balles
Patoloģiska sāpju ekstensija       2 balles
Atbildes nav                                1 balle

Комментариев нет:

Отправить комментарий